Zaproszenie na Walne Zebranie Koła w Rawie Mazowieckiej 27.03.23


23 marca 2023 r.

Jesteś członkiem ZDR 3+ Rawa Mazowiecka lub chcesz do nas dołączyć zapraszamy Cię na Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego koła.

Termin Zebrania: 27.03.2023 r.
Czas: godz. 19:00
Miejsce: CAK Boguszyce
Plan:
1..Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdania z działalności koła za 2022r. i podjęcie stosownej uchwały.
5. Omówienie centralnych działań w ZDR 3plus
6. Dyskusja na temat zaangażowania rodzin zrzeszonych w kole i przyjęcie planu działań.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W imieniu Zarządu Koła Dorota Męcina - Przewodniczący Zarządu Koła
Spotkanie będzie okazją do podsumowania działań, porozmawiania o funkcjonowaniu koła oraz przeanalizowania stojących przed nami wyzwań.
Serdecznie zapraszamy

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter